Behandelingen – Reflex-integratie

REFLEX – INTEGRATIE

DE THERAPHIE

In de praktijk zie ik heel vaak kinderen met leer-gedragsproblemen.

 • moeite met rekenen, lezen, schrijven en spelling
 • moeite met stil zitten
 • moeite met concentratie en aandacht
 • moeite met tijdsbesef en kloklezen
 • moeite met spraak en articulatie
 • dyslexie, dyscalculie, DCD, ADHD,…

Deze kinderen vragen extra aandacht en tools om hen te begeleiden. Enkel osteopathie of logopedie geven vaak niet de gewenste resultaten. Zo kwam Conny bij reflex-integratie therapie terecht, volgde de opleiding en is sinds eind 2016 ook erkend reflex-integratie therapeut (INPP). “Het basisprincipe in de osteopathie is ‘leven is bewegen’. Bewegen is het begin van alles, ook van leren. De motoriek van een kind vertelt of een kind klaar is om zich te handhaven in de klas. Daarom is reflex–integratie therapie een perfecte aanvulling op logopedie of osteopathie.

“Beweging is de eerste taal van een kind. Het is door middel van beweging dat het de wereld gaat verkennen en zijn lichaam leert controleren. Het meest gevorderde niveau van bewegen is het vermogen om volledig stil te staan. Zolang een kind niet in staat is om zijn evenwicht te bewaren en volledig stil te zitten of te staan, beschikt het niet over de lichamelijke vaardigheden die nodig zijn om in een klaslokaal te leren.” (Sally Goddard Blythe)

Wanneer er een motorische blokkade aanwezig is, kan een kind zijn volledig potentieel niet laten zien. Het kind weet wel wat het moet doen of antwoorden maar krijgt het niet op papier gezet. Dit is heel bepalend voor het gedrag en de motivatie van een kind. Het kind kan als het ware niet voluit gaan in de klas. Vaak hebben deze kinderen het heel moeilijk met stilzitten, concentratie, lezen, rekenen, schrijven, kloklezen…

Wanneer we de motoriek gaan aanpakken dan pakken we ook het leerprobleem aan, want leerproblemen zijn vaak een maturiteitsprobleem. Als het kind een bepaalde ontwikkelingsfase niet goed doormaakt: grijpen, rollen, kruipen, zitten kan dat het verder ontwikkelen en uitrijpen in de weg staan. Zo onstaat neuro-motorische onrijpheid, waardoor het kind niet kan stilzitten bijvoorbeeld, of ’s nachts niet droog is.

WAT KUNNEN WE ERAAN DOEN

Reflex-integratie therapie bestaat uit eenvoudige oefeningen die je dagelijks toepast. Primitieve reflexen worden hierdoor geïntegreerd en opgeborgen. Nieuwe motorische patronen krijgen de tijd om zich te ontwikkelen. Het kind dat worstelde met zijn leerproblemen komt eindelijk tot rust en heeft terug energie om te leren. Het kind kan zijn volledige potentieel aanspreken en laten zien wat het kan.

PRAKTISCH

We starten met een uitgebreide test van anderhalf uur.  Kinderen worden getest op:

 • grove motoriek
 • fijne motoriek
 • ruimtelijk inzicht
 • lateraliteit
 • statische en dynamisch evenwicht
 • aanwezigheid van primitieve reflexen
 • afwezigheid van houdingsreflexen
 • oogbewegingen
 • osteopathisch lichaamsonderzoek

De testen zijn leuk, kinderen mogen bijvoorbeeld bewegingen maken, tekenen, of ronddraaien op een stoel. Op basis van de test wordt een behandelplan opgesteld. De kinderen krijgen eenvoudige oefeningen mee die ze 6 tot 8 weken dagelijks uitvoeren. Daarna vind een tweede afspraak plaats, waarin we evalueren en de oefeningen bijsturen waar nodig. 

KOSTPRIJS & DUUR

Uitgebreide screening (1u15 min): 85 euro
Vervolgafspraken (5O min): 60 euro

Afspraken voor reflexintegratie therapie kunnen enkel telefonisch gemaakt worden bij Conny Willems via
email of telefonisch. Als je twijfelt of het jouw zoon of dochter kan helpen, aarzel niet om Conny te contacteren.

E: info@osteopathiemaldegem.be
T: +32 485 50 86 41

Scroll to Top